Main menu
 مشخصات تردمیل خانگی 

مشخصات تردمیل خانگی 

سرعت تردمیل: حداکثر سرعتی که از تردمیل استفاده می کنید چقدر است ؟ می خواهید بر روی تردمیل راه بروید یا بدوید ؟ یا هر دو ؟ این ها چیزهایی است که باید قبل از خریدن تردمیل از خود بپرسید. بهترین تردمیل خانگی تردمیل های مختلف پویا جیم را می توانید با کلیک بر روی ادامه ی توضیحات هر کالا مشاهده نمایید. در اقلب موارد سرعت مورد استفاده بین 3 تا 7 کیلومتر در ساعت است و برای دویدن بین 6 تا 10 کیلومتر بر ساعت می باشد و بیشتر از این سرعت برای دونده های حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین اکثر تردمیل ها تا سرعت 10 کیلومتر بر ساعت برای مصارف عمومی را دارند و نیازی به حساسیت زیاد نیست.

 

Website URL:

Facebook